ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน รวมทั้งตัวอย่างประโยคสนทนา การทักทายภาษาอังกฤษ #ราชการไทย.com


LANGUAGE FOCUS การทักทายภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างบุคคล การทักทาย (Greeting) อย่างง่ายที่ เราจะมานำเสนอเป็นประโยคที่ใช้บ่อย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตัวอย่างประโยคสนทนา การทักทายภาษาอังกฤษ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ