ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share
16


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบจริงท้องถิ่นปีที่ผ่านมา พร้อมเฉลย 80 ข้อ เรื่องความรู้ทั่วไป และข้อมูลข่าวสารของราชการ

แนวข้อสอบจริงท้องถิ่นปีที่ผ่านมา พร้อมเฉลย 80 ข้อ เรื่องความรู้ทั่วไป และข้อมูลข่าวสารของราชการ

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
9


ข้อสอบการไฟฟ้า
กรอบนโยบายและทศทางการดำเนินงานของ กฟภ. แนวข้อสอบการไฟฟ้า 2564

กรอบนโยบายและทศทางการดำเนินงานของ กฟภ. แนวข้อสอบการไฟฟ้า 2564

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
1


ข้อสอบการไฟฟ้า
พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2564

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
0


ข้อสอบการไฟฟ้า
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
เช่น เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 
     
   ก.   แอมมิเตอร์ 
         ข.   โวลต์มิเตอร์ 
         ค.   โอห์มมิเตอร์ 
         ง.   วัตต์มิเตอร์ 
         ตอบ  ข.

เขียนโดย หมายเลข3
16/06/2564
40


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 20 ข้อ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
15/06/2564
34


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 ข้อสอบวิชาเอก วิทย์ (ฟิสิกส์) ชุดที่ 1 (1-20) พร้อมเฉลย 110 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 ข้อสอบวิชาเอก วิทย์ (ฟิสิกส์) ชุดที่ 1 (1-20) พร้อมเฉลย 110 ข้อ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
15/06/2564
28


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 ข้อสอบวิชาเอก วิทย์ (เคมี) ชุดที่ 1 (1-9) พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 ข้อสอบวิชาเอก วิทย์ (เคมี) ชุดที่ 1 (1-9) พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
15/06/2564
15


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกคณิต ชุด 4 (243-249) พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกคณิต ชุด 4 (243-249) พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
15/06/2564
40


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
29


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
35


ข้อสอบครูคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอก คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
45


ข้อสอบครูภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกภาษาไทย พร้อมเฉลย 100 ข้อเต็ม

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564  วิชาเอกภาษาไทย พร้อมเฉลย 100 ข้อเต็ม

เขียนโดย สมาชิกเก่า
11/06/2564
38


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกอังกฤษ ชุด 2 พร้อมเฉลย 250 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564  วิชาเอกอังกฤษ ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษา ชุด 2 พร้อมเฉลย 250 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกใหม่
10/06/2564
42


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกสังคม ชุด 1 พร้อมเฉลย 700 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564  วิชาเอกสังคม ชุด 1 พร้อมเฉลย 700 ข้อ 

เขียนโดย สมาชิกใหม่
10/06/2564
34


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชุดเฉลยสรุปภาษา 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชุดเฉลยสรุปภาษา 100 ข้อ

เขียนโดย สมาชิกใหม่
10/06/2564
41


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 วิชาเอกสังคม ชุด 2 พร้อมเฉลย 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคม ชุด 2 พร้อมเฉลย 100 ข้อ โดยบ้านสอบครู

เขียนโดย สมาชิกใหม่
10/06/2564

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด

ข้อสอบราชการ - Learn,Share

หางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

[คลิกรายละเอียด]
ร้านกาแฟชาวดอย สาขายะลา รับสมัครพนักงานประจำร้าน 1 อัตรา 

ร้านกาแฟชาวดอยสาขาสุขยางค์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน 1 อัตรา 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เพศหญิง -ชาย
2.อายุ 18-30 ปี
3.วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส
 (ต้องการพนักงานที่รักในการบริการจริง ๆ)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตร ปชช 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.รูปถ่าย 1  นิ้ว 1 รูป
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

วิธีการสมัคร
สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ ร้านกาแฟชาวดอย สาขาสหยะลา (คิวรถตู้ยะลา-หาดใหญ่)

11/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
นินจา โลจิสติกส์ สาขายะลา รับสมัครพนักงานส่งพัสดุ ชั่วคราว

นินจา โลจิสติกส์ สาขายะลา รับสมัครพนักงานส่งพัสดุ ชั่วคราว
ด่วน❗️บริษัท นินจา โลจิสติกส์ สาขายะลา
**รับสมัคร พนักงานส่งพัสดุ ชั่วคราว วิ่งช่วยงานช่วงโปรช้อปปี้ – ส่งพัสดุตามบ้าน พื้นที่ อำเภอบันนังสตา

คุณสมบัติ
-มีรถกะบะส่วนตัว
-อัตรารายได้รับเป็นค่ากล่อง
 – ส่งสำเร็จ 45กล่อง
รับราย ได้เฉลี่ย 1600 ต่อวัน
(น้ำมันเติมเอง)

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครงานได้ 0917131078 
สถานที่ตั้ง ถนนเมืองใหม่ เลยร้านคีรีเขต
ส่งประวัติส่วน ตัวทางไลน์ ทักไลน์ตอบกลับเร็วมาก
line id : ninjavanyala

11/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
นิสสัน สาขายะลา รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

นิสสัน สาขายะลา รับสมัครพนักงานที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสัน ประจำ สาขายะลา 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป,ชาย 25 ขึ้นไป
- บุคลิกภาพและการพูดจาดี
- ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
- ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์ขายรถยนต์มาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
#มีเงินเดือนประจำ
มีค่าครองชีพ,ชุดฟอร์มประจำปี,
ผลตอบแทนจากการขายรถยนต์

วิธีการสมัคร
สนใจติดต่อและสมัครด้วยตัวเอง ที่บจก.สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) สาขายะลา
จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

11/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
โชว์รูม ซูซูกิ ปัตตานี รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

โชว์รูม ซูซูกิ ปัตตานี รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์ (2016) จำกัด
ซูซูกิ ปัตตานี (สามแยกดอนรัก) เปิดรับสมัครตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
– วุติ ปวส. ขึ้นไป
– มีค่าคอมมิชชั่น
– มีใจรักในงานบริการและการขาย
เอกสารการสมัครงาน
– สําเนาวุฒิการศึกษา
– สําเนาบัตรประชาชน
– สําเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งในวันสัมภาษณ์งาน

วิธีการสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ โชว์รูม ซูซูกิ ปัตตานี (สามแยกดอนรัก)
โทร.088-7925110

11/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
MG Narathiwat รับสมัครที่ปรึกษาการขาย 3 ตำแหน่ง

MG Narathiwat รับสมัครที่ปรึกษาการขาย 3 ตำแหน่ง
เอ็มจีนราธิวาส  รับสมัครที่ปรึกษาการขาย 3 ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 087-087-9999
หรือติดต่อเพจ MG นราธิวาส ได้ที่ : MG Narathiwat เอ็มจีนราธิวาส – เอเอ็นเอ็น ออโต้เซลส์ กรุ๊ป

10/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
ร้านอินเตอร์โฟน จ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานขาย

ร้านอินเตอร์โฟน จ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานขาย

คุณสมบัติ
– เพศ หญิง 22-29 ปี
– วุฒิ ปวช./ปวส.
– บุคคลิกภาพและการพูดจาดี กระตือรือร้นในการทำงาน ใจเย็นกับลูกค้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– ไม่มีภาระ ไม่หยุดงานบ่อย

วิธีการสมัคร
สนใจติดต่อและสมัครด้วยตัวเอง ที่..ร้านอินเตอร์โฟน 2 (เยื้องปั้มปตท.นาเกลือ)
โทรสอบถามเพิ่มเติม 073-710878

10/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
ฮีโน่ยะลา รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ฮีโน่ยะลา รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส./ป.ตรี
– เพศหญิง โสด อายุ ไม่เกิน 35 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี
– คำนวณได้
– มีสมาธิ ไหวพริบที่ดี บุคลิกดี อัธยาศัยดี
– มีความอดทน ขยัน ตรงต่อเวลา
มีประสบการณ์ **พิจารณาเป็นพิเศษ**

เอกสารสมัครงาน
- รูปถ่าย 1 รูป
- วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการทำงานที่เดิม
** ขอคนที่พร้อมทำงานจริงๆนะคะ **

วิธีการสมัคร
E-mail : jab5007@hotmail.com
หรือ สนใจมาสมัครได้ที่บ.เอกรุ๊ปทรัค จำกัด
ฮีโน่ท่าสาป ยะลา

10/06/2564

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com