ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบภาค ก อุปมาอุปไมย 152 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด #ราชการไทย.com


วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านเหตุผล  ความสามารถด้านการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ (แบบอุปมาอุปไมย)

ข้อสอบราชการ - งานราชการ