ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และบทบาทของผู้ปฏิบัติงานพัฒนา #ราชการไทย.com


การพัฒนาชุมชน คือการทำงานกับประชาชนมิใช่ทำให้ประชาชน เพราะฉะน้้นกิจกรรมใด ๆ ที่ จะดำเนินงานในชุมชนนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่มาจากการริเริ่มของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานพัฒ นานั้น เป็นผู้กระตุ้นชี้นำ ให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา หรือหาทางสนองความต้องการของตนแล้วร่วมกันทำงานตามที่คิดขึ้นมาแล้วนั้น 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ