ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
เฉลยแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) จำนวน 100 ข้อ (100 คะแนน) #ราชการไทย.com


เฉลยแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) จำนวน 100 ข้อ (100 คะแนน) ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ตามเกณฑ์การออกข้อสอบตามหลักสูตรที่ ก.กลางท้องถิ่นประกาศ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ