ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP ย่อ มาจากอะไร
ตอบ One Thumbon One Product
2. OTOP นำไอเดียมาจากประเทศอะไร
ตอบ ญี่ปุ่ น
3. OVOP ย่อมาจากอะไร
ตอบ One Village One Product

ข้อสอบราชการ - งานราชการ