ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ พร้อมเฉลย
ฤดูมรสุมทำให้ฝนตกหนักฝนตกหนัก ทำ ให้น้ำ ท่วม แต่วันนี้น้ำไม่ท่วม ฉะนั้น
ก. วันนี้ไม่ใช่ฝน   ข.วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มรสุม   ค.วันนี้ไม่มีฝน   ง.ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อสอบราชการ - งานราชการ