ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ #ราชการไทย.com


แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ อัตราโทษคดีทําร้ายร่างกาย
ความผิดมาตรา 391
ผู้ใดใช้กําลังทําร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ โทษปรับไม่เกิน
10,000 บาท/ จําคุกไม่เกิน 1เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดมาตรา 278
ผู้ใดกระทําอนาจารขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้ายไม่สามารถขัดขืนได้ โทษจําคุกไม่
เกิน 10 ปี / ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ