ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบ อังกฤษ_กพ_เตรียมสอบ ปี63 พร้อมเฉลย 25 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ อังกฤษ_กพ_เตรียมสอบ  ปี63  พร้อมเฉลย 25 ข้อ
In the future, there ………………… lot of eco-friendly products.
1. had been
2. have been
3. were
4. will be

ข้อสอบราชการ - งานราชการ