ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่2)
พ.ศ.2562
  พร้อมเฉลย 50 ข้อ ติวฟรีสอบภาค ก กฎหมายง่ายนิดเดียว
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ