ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ออกข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น ปี 2562 #ราชการไทย.com


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ออกข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น ปี 2562
-พระพุทธศาสนา มีคาสอนที่ว่าด้วยหลักใหญ่ ๆ สรุปได้ว่าอย่างไร? ตอบทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
-ใครเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา?ตอบ พระพุทธเจ้า
-ชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าคือ? ตอบ สิทรธัตถะ
- ชื่อเรียกที่หมายถึงพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างบอกมาสัก 4 ชื่อ ? ตอบ โคดม พระศากยมุนี พระพุทธะ และพระโคตมะ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ