ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบครูสังคม เกี่ยวศาสนา พร้อมเฉลย 53 ข้อ #ราชการไทย.com


คุณลักษณะอย่างหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้คืออะไร
1.ความรอบรู้
2.ความมีสติปัญญา
3.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4.ความอดทน
5.ความมีวินัย
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com