ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 #ราชการไทย.com


สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
แผน 12 วิสัยทัศน์ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แผน 12 มี 10 ยุทธศาสตร์ แผน 12 เป้าหมาย 6 ข้อ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ