ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบครูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


เก็งข้อสอบ เรียนสังคมกับครูภพ สอบเข้า มอ. 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 เป็นทางหรือวิธีที่นำไปสู่การดับทุกข์ มรรคมีองค์ 8 ในข้อใดที่แสดงความสัมพันธ์ ไม่ถูกต้อง
ก.สัมมาทิฐิ - ความเห็นชอบ             ข.สัมมาสังกัปปะ – ความดำริชอบ ค.สัมมากัมมันตะ - ทำการงานชอบ  ง.สัมมาวายามะ เจรจาชอบ
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com