ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท 54 พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน/ชนบท
สรุป สูตรลัด ครบ ครอบคลุม เข้าใจง่าย
การพัฒนาชุมชนหมายความว่าอะไร ตอบ. การพัฒนาชุมชน คือ การทํางานร่วมกับประชาชนเพื่อทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ข้อสอบราชการ - งานราชการ