ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ความรู้ เกี่ยวกับ THAILAND 4.0 กับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 #ราชการไทย.com


THAILAND 4.0 • ประเทศไทย 1.0 เน้นเกษตรกรรม
• ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
• ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน

ข้อสอบราชการ - งานราชการ