ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สูตรตรรกศาสตร์ พร้อมวิธีคิดที่อธิบายละเอียด มีตัวอย่างข้างใน #ราชการไทย.com


สูตรตรรกศาสตร์ พร้อมวิธีคิด
ถ้าฝนตกแดงจะไปทํางาน  แต่วันนี้ฝนตก ดังนั้นสรุปได้ว่า
ก. แดงไปทํางาน       ข. แดงไม่ไปทํางาน
ค. เมฆเยอะ              ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ตอบ ก. แดงไปทํางาน
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ