ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษและท้องถิ่น พร้อมเฉลย 18 ข้อ #ราชการไทย.com


New York City was an ___________
port with an abundance of shoreline, deep channels and a harbor.
(1) ideal        (2) utter
(3) jut            (4) situated

ข้อสอบราชการ - งานราชการ