ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อ พร้อมเฉลยตัวเน้นดำ #ราชการไทย.com


ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลยตัวเน้นดำ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี่หมวดและกี่มาตรา
ก. 7 หมวด / 70 มาตรา
ข. 8 หมวด / 75 มาตรา
ค. 9 หมวด / 78 มาตรา
ง. 10 หมวด / 89 มาตรา

ข้อสอบราชการ - งานราชการ