ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1”   100 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1”   100 ข้อพร้อมเฉลย
นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วงใด
ก.  12 ชั่วโมงแรก        ข. 24 ชั่วโมงแรก       ค. 48 ชั่วโมงแรก       ง. 72 ชั่วโมงแรก

ข้อสอบราชการ - งานราชการ