ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  เน้นสีแดงชัดเจน #ราชการไทย.com


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560  เน้นสีแดงชัดเจน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ