ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบเก่า อสพ.  (อาสาพัฒนาชุมชน)  55 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบเก่า อสพ.  (อาสาพัฒนาชุมชน)  55 ข้อพร้อมเฉลย
โทษทางวินัย 3 สถานของ อสพ. คือ
ตอบ 1. ภาคทัณฑ์
2. งดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
3. ปลดออก

ข้อสอบราชการ - งานราชการ