ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้  50 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้  50 ข้อพร้อมเฉลย โดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อสอบราชการ - งานราชการ