ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
วิธีอ่านหนังสือสอบ ให้จำได้ 70 - 95 เปอร์เซ็นต์ #ราชการไทย.com


วิธีอ่านหนังสือสอบ ให้จำได้ 70 - 95 เปอร์เซ็นต์
อ่านเฉพาะส่วนที่ทําไฮไลท์ไว้ พร้อมกับเขียนคําสําคัญ (keyword) ลงในส่วนล่างของ
กระดาษ A4 ที่เตรียมไว้

ข้อสอบราชการ - งานราชการ