ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 60 พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 60 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
ผู้มีอำนาจอนุมัติค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลำดับแรกคือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่การศึกษา
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ