ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แบ่งปัน สรุป ระเบียบงานสารบรรณ #ราชการไทย.com


แบ่งปัน สรุป ระเบียบงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ