ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 สรุปได้ดีมาก เลยมาแบ่งปันกันจ้า #ราชการไทย.com


สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
●สรุปได้ดีมาก เลยมาแบ่งปันกันจ้า
Cr.ประพันธ์ เวารัมย์

ข้อสอบราชการ - งานราชการ