ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย สาระละ 10 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย
การที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายพระสารีบุตรซึ่งมีความเป็นเลิศทางปัญญาให้รับผิดชอบงานด้านขยายเนื้อความ
ธรรมภาษิต นับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใด

 
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com