ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  พร้อมเฉลย 25 ข้อ #ราชการไทย.com


พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
ภาค ก (วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู)

 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ