ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 67 ข้อ พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 67 ข้อ พร้อมเฉลย  2.เงินถุงแดงมีความสำคัญอย่างไร ตอบ เงินจ่ายค่าปรับสงครามในสมัย ร.5
3.ดุสิตธานีเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ตอบ ร.6ได้รับการศึกษามาจากชาติตะวันตก
4.ระบบการปกครองแบบท้องถิ่นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด ตอบ ร.6
5.ยุคทองแห่งวรรณคดีคือยุคใด ตอบ พระนารายณ์
6.ปากีสถานแยกจากอินเดียเพราะสาเหตุใด ตอบเรื่องศาสนา

ข้อสอบราชการ - งานราชการ