ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ อัพเดท BM ชุด 1 #ราชการไทย.com


เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ อัพเดท BM ชุด 1 การหาความรู้เกยี่ วกบั งาน
วิธีหาความรู้ง่าย ๆ คือ หาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอ่าน ติดตามเรื่องของ(หน่วยงาน) ที่ ปรากฏในหนังสือพิมพ์
รายงานประจำปี ความเห็นของคนที่อยู่ในสาขางานนั้นๆ รวมทั้ง คู่แข่งด้วย และในปัจจุบนั้นยิ่ง สะดวกง่ายดายขึ้นโดยการค้นหาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานนั้น ๆ
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ