ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ




แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุุมชน2562 พร้อมเฉลย 10 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุุมชน 2562 พร้อมเฉลย 10 ข้อ
กรมการพัฒนาชุมชนมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ตอบ Community Development Department
กรมการพัฒนาชุมชน เป็ นหน่วยงานระดับกรม สังกัดใด
ตอบ กระทรวงมหาดไทย
 





ข้อสอบราชการ - งานราชการ