ข้อสอบราชการ - Learn,Share

สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564 #ราชการไทย.com


สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564
การยกระดับนวัตกรรม
(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 2) การสร้าง
สังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
 
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com