ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564 #ราชการไทย.com


สรุป แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พศ.2560-2564
การยกระดับนวัตกรรม
(Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ 2) การสร้าง
สังคมที่มีจิตวิญาณของความเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ