ข้อสอบราชการ - Learn,Share

การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ #ราชการไทย.com


การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ
ความต้องการในการพัฒนาให้พ้นเส้นความยากจน

1. ขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ปุ๋ย, ปลูกผักขาย, เพาะเห็ด เป็นต้น
2. ขอรับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
3. ขอรับการสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพ และการรักษาโรคภัย
4. ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ
 
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com