ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ #ราชการไทย.com


การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ
ความต้องการในการพัฒนาให้พ้นเส้นความยากจน

1. ขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ปุ๋ย, ปลูกผักขาย, เพาะเห็ด เป็นต้น
2. ขอรับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
3. ขอรับการสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพ และการรักษาโรคภัย
4. ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ