ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย 49 ข้อ #ราชการไทย.com


สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ