ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ 
โดย...นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ