ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น พรบ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  พร้อมเฉลย 64 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบท้องถิ่นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ