ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 #ราชการไทย.com


สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยคุณทิวา นนท์ไพวัลย์ (น.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อสอบราชการ - งานราชการ