ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564 พร้อมเฉลย 50 ข้อ
เช่น เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร 
     
   ก.   แอมมิเตอร์ 
         ข.   โวลต์มิเตอร์ 
         ค.   โอห์มมิเตอร์ 
         ง.   วัตต์มิเตอร์ 
         ตอบ  ข.

ข้อสอบราชการ - งานราชการ