ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์ (ข้อสอบ) พร้อมเฉลย 25 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์ (ข้อสอบ) พร้อมเฉลย 25 ข้อ

ถ้าต้องการเขียนหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ต้องใช้คําขึ้นต้นข้อใดถูกต้อง
ก. ขอประธานกราบทูล
ข. กราบทูล
ค. นมัสการ
ง. กราบเรียน

คําว่า “ตาย” สําหรับสมเด็จพระสังฆราช ใช้คําว่า
ก. สิ้นพระชนม์
ข. ทิวงคต
ค. ถึงแก่มรณภาพ
ง. มรณภาพ

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น

ข้อสอบราชการ - งานราชการ