ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
เทคนิคการทาข้อสอบ อุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์ #ราชการไทย.com


เทคนิคการทาข้อสอบอุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์

สูตรที่ 1. ถ้ากล่าวถึงผลไม้ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่่่่านี้

1. ลักษณะนาม

2. รสหวาน/เปรี้ยว

3. ลักษณะภายนอก เช่น เปลือก สีผิว รูปร่าง เป็นต้น

4. การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรุงอาหาร / เพาะปลูก

5. ประเภทเดียวกัน เช่น ใบเลี้ยงคู่/เดี่ยว

**********************************************

สูตรที่ 2. ถ้ากล่าวถึงคน/กลุ่มบุคคลต่อสิ่งของให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. เพศ

2. อาชีพ

3. ลักษณะหน้าที่การงาน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร

6. ส่วนร่วมหรือส่วนย่อย

**********************************************

สูตรที่ 3. ถ้ากล่าวถึงประเทศ /ทวีปให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. อยู่ในทวีปเดียวกัน

2. เป็นเกาะ / ติดกับแผ่นดินใหญ่

3. เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อย

4. เป็นเมืองขึ้นของอีกประเทศหนึ่ง

5. เป็นเมืองสำคัญของประเทศ เช่น เมืองหลวง / เมืองที่มีชื่อเสียง / สมญานาม เป็นต้น

**********************************************

ข้อสอบราชการ - งานราชการ