ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ตอนที่ 3 ทดสอบท้ายบท รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย 30 ข้อ #ราชการไทย.com


แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ตอนที่ 3 ทดสอบท้ายบท รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย 30 ข้อ

ใครคือผู้มีหน้าที่คัดเลือกองคมนตรี

ก. ประธานองคมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. พระมหากษัตริย

 

คณะองคมนตรีมีจำนวนเท่าใด

ก. ไม่เกิน 18 คน

ข. ไม่เกิน 19 คน

ค. ไม่เกิน 20 คน

ง. ไม่เกิน 21 คน

 

ใครคือผู้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

ก. ประธานองคมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. พระมหากษัตริย์

#ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ