ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ep.01 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การศึกษา พฤติกรรมของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน #ราชการไทย.com


จิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤลิกรรมของมนุชย์และสัตว์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา คือ การศึกษา พฤติกรรมของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน

ข้อสอบราชการ - งานราชการ