ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ep.2 ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2563 by แมวสัม #ราชการไทย.com


ข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2563  by แมวสัม
วิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด
5 อย่าง คือ
1. การตั้งประเด็นการศึกษา
2. การรวบรวมดันหาหลัทฐาน
3. การประเมินคุณต่าหรือการ
วิพากษ์หลักฐาน
4. การตีความหลักฐาน
5. การนำเสนอ)

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษ 2563 by แมวสัม

ข้อสอบราชการ - งานราชการ