ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบอังกฤษ กพ. เสมือนจริง ปี 2566 ข้อสอบ 15 ชุด พร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


ข้อสอบอังกฤษ กพ. เสมือนจริง ปี 2566 ข้อสอบ 15 ชุดพร้อมเฉลยเนื้อ หาประกอบด้วย
1. ไวยากรณ์
2. คำศัพท์
3. บทสนทนา
4. จดหมาย
5. บทความ หัวละข้อละ 5 ข้อ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ