ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 598Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ไม่มีเฉลย)

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 498Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

(เฉลย) แนวข้อสอบนายสอบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 520Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาอังกฤษ (ไม่มีเฉลย)

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 515Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาอังกฤษ 

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 474Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาไทย (ไม่มีเฉลย)

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 467Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบ เก่า บรรจุเข้ารับราชการเป็นนักเรียนายสิบตำรวจ ประจำปี 2558 วิชาภาษาไทย 

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 513Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ 2565 พร้อมเฉลย 55 ข้อ (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 501Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 14 ข้อ (ไม่มีเฉลย) by: พี่เต้ติวสอบตำรวจ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 473Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบความสามารถทั่วไปชุดที่ 1  พร้อมเฉลย 20 ข้อ พร้อมการใช้เหตุผลเชิงตรรกกะในเชื่อมประโยชน์

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 456Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย 15 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 511Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

ข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 540Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบ ตำรวจ 2565 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 87 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 560Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ 65 ข้อสอบวิชา ภาษาไทย พร้อมเฉลย 310 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 549Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ 2565 ข้อสอบวิชาจริยธรรม 200 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 666Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ  2565 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์  พร้อมเฉลย 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 701Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ 2565 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

ลงข้อมูลวันที่ : 12/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 503Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ ปี 65 พร้อมเฉลย +พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ชุด 1 จำนวน 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 26/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 503Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย +พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 ชุด 2 จำนวน 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 26/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 494Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจ 65 + ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554 จำนวน 200 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 26/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 548Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2554 พร้อมเฉลย 104 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 595Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข พร้อมสูตรการคำนวณ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 30/09/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 470Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

แนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก ปี 2554 พร้อมเฉลย 74 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 11/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 444Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

สรุป พ.ร.บ.ตำรวจ และระเบียบ วินัย ยศ เครื่องแบบ และการแต่งกาย

ลงข้อมูลวันที่ : 11/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 488Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 และผลประเมินการปฏิบัติราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 11/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 576Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 และผลประเมินการปฏิบัติราชการ 200 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 11/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 1406Download
แนวข้อสอบตำรวจ 65

ตัวอย่างแนวข้อสอบจากเว็บไซต์ กพ ระดับ ป.ตรี ป.โท

ลงข้อมูลวันที่ : 12/12/2566
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com