ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share
5


ข้อสอบครูสังคม
เตรียมสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสังคม 500 ข้อ พร้อมเฉลย

แจกฟรีไว้เป็นวิทยาทานแนวข้อสอบจากกลุ่ม เตรียมสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสังคม 500 ข้อ พร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าน้อย
21/04/2564
61


ข้อสอบท้องถิ่น
ภาค ก.ท้องถิ่น 2560 รวบรวมโดยท่านรองไผ่ ขอบคุณค่ะ ทวนกันค่ะ ข้อสอบจริงปี 2560

ภาค ก.ท้องถิ่น 2560 รวบรวมโดยท่านรองไผ่ ขอบคุณค่ะ ทวนกันค่ะ ข้อสอบจริงปี 2560

เขียนโดย ข้าน้อย
21/04/2564
1


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย สาระละ 10 ข้อ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย
การที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายพระสารีบุตรซึ่งมีความเป็นเลิศทางปัญญาให้รับผิดชอบงานด้านขยายเนื้อความ
ธรรมภาษิต นับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใด

 

เขียนโดย ข้าน้อย
21/04/2564
64


ข้อสอบ กพ.
แนวข้อสอบจริง กพ 2560 พร้อมเฉลย 80 ข้อ

แนวข้อสอบจริง กพ 2560 พร้อมเฉลย 80 ข้อ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
119


ข้อสอบ กพ.
แนวข้อสอบจริง กพ 2559 พร้อมเฉลย 62 ข้อ

แนวข้อสอบจริง กพ 2559 พร้อมเฉลย 62 ข้อ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
63


ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
รวมกฎหมาย 11 ฉบับ สำหรับการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รวมกฎหมาย 11 ฉบับ สำหรับการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
33


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 สรุปได้ดีมาก เลยมาแบ่งปันกันจ้า

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
●สรุปได้ดีมาก เลยมาแบ่งปันกันจ้า
Cr.ประพันธ์ เวารัมย์

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
43


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
6


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
42


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย 41 ข้อ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย 41 ข้อ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
3


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย 95 ข้อ

ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : พพ.
Department of Alternative Energy Development
and Efficiency

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
79


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แบ่งปัน สรุป ระเบียบงานสารบรรณ

แบ่งปัน สรุป ระเบียบงานสารบรรณ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
507


ข้อสอบ กพ.
ข้อสอบ กพ64 วิชาความรู้เเละ ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 25 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบ กพ 64  วิชาความรู้เเละ ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  25 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
27


ข้อสอบ กพ.
ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลยเตรียมสอบ กพ 2564 จำนวน 50 ข้อ

ข้อสอบ กพ  พร้อมเฉลยเตรียมสอบ กพ 2564   จำนวน 50 ข้อ ตีแผ่ข้อสอบอนุกรม
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
25


ข้อสอบ กพ.
ข้อสอบ กพ ระดับ3-4 พร้อม​เฉลย ระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท ​เตรียมสอบปี 64

ข้อสอบ กพ ระดับ3-4 พร้อม​เฉลย ระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท  ​เตรียมสอบปี 64
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
การเรียงประโยค
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
5


ข้อสอบครูผู้ช่วย
รวมข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยมากกว่า 3000 ข้อ

รวมข้อสอบครูผู้ช่วยพร้อมเฉลยมากกว่า 3000 ข้อ  ตรงตามหลักสูตรสอบแข่งขันที่ ก.ค.ศ. กำหนด
รวบรวมและเรียบเรียงโดย นายบวร เทศารินทร์
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด

สนใจคลิกดูโปรโมชั่นพิเศษรายวัน


ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com
ข้อสอบราชการ - Learn,Share