ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และหน่วยงานภาครัฐ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

 แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

จำนวนผู้เข้าชม: 12Download ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ทฤษฏีในการทําข้อสอบ สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ไม่มีหลักในการจับที่ตายตัว การที่จะทําข้อสอบ ได้ดีก็คือให้จําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย พร้อมด้วยความหมายของคํานั้น ๆ (จําได้มากยิ่งดี) ..

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 8Download ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน สูตร(เทคนิค) ตรรกศาสตร์

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 39Download ข้อสอบ กพ 66

แนวข้อสอบวิชาความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ลงข้อมูลวันที่ : 02/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 24Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 26Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 19Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2562 พรบ. และแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 22Download ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน ของกรมพัฒนาชุมพร้อมเฉลย 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 103Download ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ (งานธุรการ) งานสารบรรณและการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ พร้อมเฉลย 

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 54Download ข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 154 ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 40Download ข้อสอบอังกฤษ

รวมคำศัพทภ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสำคัญและวันหยุดต่างๆ

ลงข้อมูลวันที่ : 29/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 61Download ข้อสอบอังกฤษ

LANGUAGE FOCUS การทักทายภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างบุคคล การทักทาย (Greeting) อย่างง่ายที่ เราจะมานำเสนอเป็นประโยคที่ใช้บ่อย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตัวอย่างประโยคสนทนา การทักทายภาษาอังกฤษ

ลงข้อมูลวันที่ : 29/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 39Download แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

ข้อสอบเก่า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 50 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 25/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 74Download แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 20  ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 25/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 52Download ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก

แนวข้อสอบวิชาทั่วไป 200 ข้อข้อพร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ยศ.ทบ.

ลงข้อมูลวันที่ : 25/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 86Download ข้อสอบ กพ 65

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเก็งข้อสอบอังกฤษ ก.พ. ปี 2564

ลงข้อมูลวันที่ : 22/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 63Download ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก

แนวข้อสอบวิชาทั่วไป 300 ข้อพร้อมเฉลย แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ยศ.ทบ.

ลงข้อมูลวันที่ : 18/11/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

หางานราชการและความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

และความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ


 งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ/ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน


สาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา
ผ่านออนไลน์ https://ylo.moph.go.th/webssj/ กดที่เมนู : สมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ลงข้อมูลวันที่: 07/12/2565

กรุงเทพ เปิดรับสมัครลูกจ้างประจำ 3 อัตรา


ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ  3 อัตรา 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ประกาศผลสอบ.com

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลพนักงานจ้าง 12 อัตรา


ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
 

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่างๆ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
 

3. ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

4. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

กรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 - วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็น คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

จำนวน 2 อัตรา  
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ หรือกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
2) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็น อย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://rdpb.thaijobjob.com

รายเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข่าวสารการสมัครงงาน :ประกาศผลสอบ.com
 

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

ความหมายของ ข้าราชการ = ข้า+ราชะ+การ


ความหมายของ ข้าราชการ = ข้า+ราชะ+การ

ข้า = ผู้รับใช้

ราชะ = พระราชา

การ = การงาน

ลงข้อมูลวันที่: 02/12/2565

หน้าที่ของข้าราชการ คือ อะไร


หน้าที่ของข้าราชการ คือ การบริการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการ และงานราชการมิใช่การปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะของผู้ที่มีอำนาจวาสนา ต้องปฏิบัติต่อผู้ที่ต่ำศักดิ์กว่า แต่ต้องเป็นไปในลักษณะของการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ

ข้าราชการ คือ ผู้ให้บริการ

ลงข้อมูลวันที่: 02/12/2565

การนับวันลาขอข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ ต่างๆ


การนับวันลาขอข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการในสายอาชีพของข้าราชการและพนักงานราชการ

- นับตามปีงบประมาณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. )

- นับวันลาต่อเนื่อง (รวมวันหยุดราชการระหว่างวันลาประเภทเดียวกันเป็นวันลาด้วย)

- นับเฉพาะวันทำการ มี 4 ประเภท

         - ลาป่วย

         - ลาพักผ่อน

         - ลากิจส่วนตัว

         - ลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

 - ถ้าถูกเรียกตัวกลับ การลาสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ

 - ลาครึ่งเช้า / บ่าย นับเป็นลาครึ่งวัน

 - หน่วยงานอาจมีลาพิเศษได้ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 - ลาแล้วจะยกเลิกวันลา ให้เสนอขอยกเลิกวันลาตามลำดับขั้น

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

การลาการลาของข้าราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลาการลาของข้าราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้าราชการ

- ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์

➢ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการยกเว้น ปวท. เห็นชอบให้ลาต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ

 

ลากิจ

มีสิทธิลากิจได้ปีละไม่เกิน 45 วันทำการแรกที่รับราชการมีสิทธิลาได้ 15 วันทำการ

ลาคลอด

➢ มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน

➢ ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาคลอดบุตร

➢ ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 150 วันทำการ ไม่ได้รับ เงินเดือน

ลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

➢ ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการได้รับเงินเดือน ระหว่างลา

➢ ยื่นใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร

ลาพักผ่อน

➢ ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิ ลาพักผ่อน

➢ มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วัน ทำการ ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่ถึง 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวม กับปีปัจจุบัน ไม่เกิน 20 วันทำการ ผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวมกับปี ปัจจุบันไม่เกิน 30 วันทำการ

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์

➢ รับราชการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

➢ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

➢ ขออนุมัติการลา ไม่น้อยกว่า 60 วัน

➢ จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับจากวันลา และรายงานตัวกลับเข้า ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน

 

ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

➢ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

ลาเพื่อรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

➢ ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการ ทหารกำหนด

ลาติดตามคู่สมรส

➢ ลาได้ไม่เกิน 2 ปี

➢ กรณีจำเป็นลาต่อได้อีก 2 ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี

 ➢ ไม่ได้รับเงินเดือน

ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัยหรือดูงาน

➢ ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ไม่เกิน 4 ปี

➢ หากลาต่อเมื่อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

การลาการลาของพนักงานราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลาการลาของพนักงานราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

พนักงานราชการ


ลาป่วย

➢ ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์

➢ ลาได้เท่าที่ป่วยจริง มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนปีหนึ่ง ไม่เกิน 30 วัน

ลากิจ

➢ ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

ลาคลอด

➢ มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง การลา 45 วัน

ลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

                             -

ลาพักผ่อน

➢ ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน

➢ มีสิทธิลาพักผ่อนในปีหนึ่งได้ 10 วัน สะสมวันลาปีต่อๆ ไปรวม กับปีปัจจุบัน ไม่เกิน 15 วันทำการ

ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์

➢ ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปี

➢ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

➢ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

ลาเพื่อรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

➢ ลาตามระยะเวลาที่ทางราชการทหาร กำหนด

➢ ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง ลาปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน

ลาติดตามคู่สมรส

                          -

ลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติงานวิจัยหรือดูงาน

                           -

 

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและพนักงานราชการ


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและพนักงานราชการ

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ให้ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

• พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

• พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565

บำเหน็จตกทอดของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วจะแบ่งจ่ายให้แก่ท่ายาทอย่างไร


บำเหน็จตกทอดของข้าราชการที่เสียชีวิตแล้วจะแบ่งจ่ายให้แก่ท่ายาทอย่างไร

คำตอบ:

ทายาทตำมกฎหมายมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดตำมส่วน ดังนี้

1. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน

2. สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน

3. บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน

ลงข้อมูลวันที่: 28/11/2565

การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 2. วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติฯ ไม่น้อยกว่า 3 ราย
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติฯ รายใดรายหนึ่ง

โดยให้เลือกวิธีที่ 1 ก่อนเสมอ


ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก
#ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #สาระดีดี

ลงข้อมูลวันที่: 20/11/2565

มาดูสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 จะได้อะไรบ้าง


สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถแบ่งตามเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายทุกเดือน โดยรายละเอียดมีดังนี้

จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน

ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี)

เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต)

จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน

ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี)

เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต)

ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน)

จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 90 วัน/ปี)

ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ตลอดชีวิต)

เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน)

สงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท/คน/เดือน (ครั้งละไม่เกิน 2 คน)

 

ลงข้อมูลวันที่: 17/11/2565

จะสมัครประกันสังคม ม.40 ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง


บุคคลที่จะสมัครประกันสังคม ม.40 ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และกี่ทางเลือก


คุณสมบัติของผู้สมัคร มาตรา 40

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0 หรือ 6 หรือ 7
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ
- ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 หรือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประกันตนนอกระบบ (มาตรา 40)

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39
การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก ได้แก่
- จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
- จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน
- และจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

ลงข้อมูลวันที่: 17/11/2565

ลาคลอด บริษัท หรือ นายจ้าง ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง อย่างไร?


ลาคลอด บริษัท หรือ นายจ้าง ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง อย่างไร?

ตามมาตรา 59 ระบุไว้ว่า "ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน"

ซึ่งเนื่องจากตามกฎหมายเดิมให้ลาคลอดได้ 90 วัน และมีอัพเดทเพิ่มมาให้ลาไปตรวจครรภ์ได้อีก 8 วัน (เดือนละครั้ง) ดังนั้น วิธีคิดวันลาคลอด ที่บริษัทต้องจ่าย จะเป็นดังนี้

สิทธิลาคลอดตามกฎหมาย = 90 + 8 วัน สำหรับลาไปตรวจครรภ์

สิทธิวันลาคลอด บริษัทต้องจ่าย = 45 + 8 วัน


ทั้งนี้ตามมาตรา 59 ให้บริษัทจ่ายไม่เกิน 45 วัน ดังนั้น หากพนักงานไม่ได้ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อไปตรวจครรภ์เดือนละครั้ง (8 วัน) บริษัทจะแค่ 45 วัน หรือจ่ายเพิ่มให้เป็น 45+8 ทีหลังก็ได้ตามแต่บริษัทและลูกจ้างตกลงกัน


แต่ห้ามจ่ายน้อยกว่านั้นเด็ดขาด เพราะหากจ่ายน้อยกว่า 45 วัน ก็จะถือว่า ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามมาตรา 59 และอาจจำต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทได้

ลงข้อมูลวันที่: 17/11/2565

พนักงานราชการที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนระยะเวลาการปฏิบัติงานเท่าใด


พนักงานราชการที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบการประเมินจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเท่าใด

ตอบ :

ในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘ เดือน

ลงข้อมูลวันที่: 16/11/2565

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม


แจกฟรีแนวข้อสอบราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานราชการ เป็นแหล่งรวบรวมแนวข้อสอบที่มีมากที่สุดในประเทศไทย รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย

ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表