ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 13554Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบเหตุการปัจจุบัน 2562 พร้อมเฉลย 
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 6852Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 12/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 3647Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 13/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 6952Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน" พร้อมคำตอบ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 18/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 3423Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปย่อความรอบรู้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไข
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 19/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 2918Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2560 – 2579)
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

ลงข้อมูลวันที่ : 19/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 3857Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

การแข่งขันตอบคําถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 20/05/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 11509Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

ความรู้ทั่วไปและ เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) แบบทดสอบประกอบการแนะแนวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลงข้อมูลวันที่ : 11/09/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 4190Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562 พร้อมเฉลย
สภาปฏิรูปแห่งชาติได้โหวต รับ/ไม่รับ รัฐธรรมนูญเมื่อ 6 กันยายน เห็นชอบเท่าไร/ไม่เห็นชอบเท่าไร
ตอบ = ไม่เห็นชอบ 135 เห็นชอบ 105

ธนาคารไทยแห่งใดนำบัตรเอทีเอ็มมาใช้เป็นธนาคารแรก
ตอบ = ธนาคารไทยพาณิชย์

สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนํา 5 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (มช.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (ISMED) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดโครงการ SME ONLINE (เอสเอ็มอี ออนไลน์) ปีที่ 3 ภายใต๎แนวคิด Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการไทยพร๎อมแขํงขันในตลาดออนไลน์สากล ผําน eMarketplace ชั้นนําทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ตั้งเปูาไมํต่ํากวํา 50,000 ราย สร๎างยอดขายไมํต่ํากวํา 640 ล๎านบาท

ลงข้อมูลวันที่ : 06/10/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 4076Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 –2580)  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อสอบราชการ   #ราชการไทย.com

ลงข้อมูลวันที่ : 07/10/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 6935Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ อัตราโทษคดีทําร้ายร่างกาย
ความผิดมาตรา 391
ผู้ใดใช้กําลังทําร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ โทษปรับไม่เกิน
10,000 บาท/ จําคุกไม่เกิน 1เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดมาตรา 278
ผู้ใดกระทําอนาจารขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้ายไม่สามารถขัดขืนได้ โทษจําคุกไม่
เกิน 10 ปี / ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ลงข้อมูลวันที่ : 21/12/2563
จำนวนผู้เข้าชม: 1184Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

รวมกฎหมาย 11 ฉบับ สำหรับการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

ลงข้อมูลวันที่ : 21/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 3332Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 30 ข้อพร้อมเฉลย เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2564

ลงข้อมูลวันที่ : 08/06/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 1162Download
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ปี 2565

ลงข้อมูลวันที่ : 16/08/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com